PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa chia sẻ về hiệu quả và thời điểm tiêm phòng cúm cho trẻ

Tiêm vaccine cúm là một trong những biện pháp hiệu quả bảo vệ sức khoẻ cho con, giúp con có thể tránh khỏi nguy cơ nhiễm bệnh khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh.

Virus cúm mỗi năm đều có sự biến đổi, có thể tấn công trẻ ngay khi có cơ hội, vì vậy cho trẻ tiêm nhắc lại hằng năm để có hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất.

📌Lắng nghe chia sẻ của PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa – Chủ Nhiệm Bộ Môn Khoa Học Y Sinh, Viện Pasteur TP.HCM để hiểu chi tiết hơn về vaccine cúm cũng như tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cho trẻ nhỏ định kỳ mỗi năm tại video bên dưới!

Tìm hiểu thêm thông tin về cúm và tiêm phòng cúm tại:
acare.abbott.vn/cum-mua-o-tre/

cúmmùa #tiemphongcum #vaccinecúm

Xem thêm:

VTM2297392 (v1.0)