CHÍNH SÁCH BIÊN TẬP CỦA A:CARE

Nguyên tắc cốt lõi cho quá trình biên tập

a:care Việt Nam luôn nỗ lực cung cấp nội dung chất lượng và uy tín cho độc giả. Quá trình biên tập nội dung trên a:care tuân theo những nguyên tắc cốt lõi sau:

  • Được viết bởi những chuyên gia y tế đầu ngành
  • Nguồn trích dẫn uy tín: Nguồn tham khảo bao gồm các khuyến cáo của Tổ chức Y tế uy tín, nghiên cứu khoa học được công nhận và hướng dẫn từ các Cơ quan Y tế có thẩm quyền.
  • Dễ đọc, dễ hiểu: Nội dung được biên tập sao cho dễ đọc và dễ hiểu với độc giả. Các thuật ngữ y tế phức tạp được giải thích một cách đơn giản, rõ ràng để đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với cộng đồng.
  • Minh bạch và trung lập về nội dung: Nội dung các bài viết không bị ảnh hưởng bởi lợi ích thương mại, quảng cáo hay bất kỳ sự can thiệp nào từ bên thứ ba. Lợi ích của độc giả được quan tâm hàng đầu, thông tin được truyền tải một cách khoa học, khách quan.

Nội dung được xây dựng bởi những chuyên gia y tế đầu ngành

Phần lớn nội dung trên a:care được xây dựng, thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y khoa. Đội ngũ a:care cũng nỗ lực biên tập để chuyển những thuật ngữ y học khó hiểu thành những thông tin dễ đọc và dễ hiểu đối với mọi người.

Quy trình kiểm duyệt

Nội dung của a:care được kiểm duyệt chặt chẽ, được bảo trợ bởi Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam. Hội đã xem xét và đánh giá các thông tin trước khi công bố.

Cập nhật thông tin

Nội dung trên a:care được cập nhật định kỳ để theo kịp những tiến bộ y khoa. Mỗi bài viết đều được điều chỉnh theo các nghiên cứu, khuyến cáo mới nhất để cung cấp cho độc giả những thông tin giá trị, hữu ích.

a:care tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong việc biên tập như tính chính xác, độc lập và trung thực, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc xuất bản nội dung y tế.

Chính sách biên tập nội dung của a:care nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về y tế để góp phần nâng cao kiến thức sức khỏe trong cộng đồng.

VTM1316464 (v1.0)