Tại từng thời điểm, Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này có thể được cập nhật bởi chúng tôi mà không thông báo đến bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web/ứng dụng a:care này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Bạn có trách nhiệm xem lại Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và những thay đổi nếu có. Việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care sau khi chúng tôi cập nhật Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này thể hiện sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này (khi chúng có thể được thay đổi theo từng thời điểm), hoặc không hài lòng với các trang web/ứng dụng a:care, giải pháp duy nhất là ngừng sử dụng các trang web/ứng dụng a:care.

CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng:

a) Nội dung của các trang web/ứng dụng a:care được cung cấp bởi Abbott chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

b) Nếu bạn đang sử dụng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho bệnh nhân, bạn cũng hiểu và đồng ý rằng nội dung của các trang web/ứng dụng a:care không nhằm mục đích trở thành hoặc thay thế cho mối liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hoặc tư vấn y tế liên quan đến chẩn đoán, điều trị, phương thức hoặc thực hành y tế. Bạn phải thăm khám với bác sĩ và tự đưa ra quyết định dựa trên lời khuyên và chẩn đoán của bác sĩ. Những tính năng và dịch vụ về tuân thủ dùng thuốc được cung cấp bởi các trang web/ứng dụng a:care: (i) chỉ nên được sử dụng sau khi bạn và bác sĩ đưa ra những quyết định có tính chuyên môn dựa trên cách điều trị phù hợp với bạn, và (ii) không nên dựa vào chỉ một mình bạn nhớ dùng thuốc hoặc tuân thủ bất kỳ phương thức điều trị nào được chỉ định bởi bác sĩ.

c) Nếu bạn đang sử dụng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho chuyên viên y tế, bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho chuyên viên y tế (như là a:carepro và trang web về Virtual Learning) là những công cụ học tập trực tuyến chỉ dánh cho các chuyên viên y tế được cấp phép, nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của các chuyên viên y tế truy cập và sử dụng các trang, bằng cách hỗ trợ sự trao đổi và phổ biến thông tin khoa học thông qua nội dung giáo dục y tế và lâm sàng có tính tương tác trong nhiều hoạt động học tập trực tuyến khác nhau. Nội dung và thông tin có sẵn trên các trang web/ứng dụng a:care không nên được dùng làm cơ sở cho bất kỳ chẩn đoán, theo dõi, quản lý, hoặc điều trị cho bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Thông tin được cung cấp trên các trang web/ứng dụng a:care được cung cấp bởi Abbott chỉ cho mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không cung cấp những thông tin y khoa đầy đủ.

d) Mặc dù với sự cẩn trọng hết mức khi tổng hợp nội dung của các trang web/ứng dụng a:care, Abbott không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, thực tiễn, phù hợp, và đầy đủ của nội dung. Bạn tự chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro khi sử dụng bất kỳ thành phần nào của các trang web/ứng dụng a:care. Abbott không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những hậu quả của bất kỳ tính năng hoặc nội dung không đầy đủ hoặc không chính xác nào, cũng như đối với bất kỳ quyết định y tế nào được đưa ra dựa trên nội dung giáo dục có trong trang.

e) Abbott bảo lưu mọi quyền về việc thực hiện bổ sung, xóa bỏ, hoặc sửa đổi nội dung của các trang web/ứng dụng a:care bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

f) Abbott không chịu trách nhiệm, và không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu quả, kịp thời và phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào thu thập được từ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ đường dẫn liên kết nào đến hoặc từ các trang web của bên thứ ba. Việc bạn truy cập vào các trang web của bên thứ ba có thể liên kết đến hoặc từ các trang web/ứng dụng a:care phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web của bên thứ ba đó.

VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN

2. Bạn hiểu, thừa nhận, và đồng ý những điểm sau:

a) Bằng cách sử dụng ccác trang web/ứng dụng a:care, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc chặn thông tin điện tử chúng tôi đăng trên các trang web/ứng dụng a:care hoặc trên bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng phá bất kỳ tính năng bảo mật nào của các trang web/ứng dụng a:care của chúng tôi và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

b) Bạn cho phép Abbott sử dụng tất cả nội dung bạn đăng tải hoặc chuyển đến các trang web/ứng dụng a:care, tuân theo Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách Quyền riêng tư của Abbott theo bất kỳ cách nào Abbott chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sao chép, hiển thị, biểu diễn hoặc xuất bản nó ở bất kỳ định dạng nào, sửa đổi, kết hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung đó.

c) Trừ khi được tuyên bố rõ ràng và đã đồng ý trước bởi Abbott, không có mối liên hệ bí mật nào được thiết lập trong trường hợp bất kỳ người dùng nào của các trang web/ứng dụng a:care thực hiện bất kỳ liên lạc nào với Abbott thông qua lời nói, văn bản hoặc điện tử (chẳng hạn như phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng,…). Nếu có bất kỳ trang web/ứng dụng a:care yêu cầu hoặc đề nghị cung cấp thông tin nêu trên, và các thông tin đó có chứa thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại), Abbott sẽ thu thập, sử dụng và duy trì thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật. Nếu không, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nào được gửi kèm theo đó sẽ được coi là không bí mật và Abbott sẽ được tự do sao chép, xuất bản hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm kết hợp các thông tin đó. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Abbott phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đó, bao gồm cả tính trung thực và chính xác cũng như không vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của bất kỳ người nào khác.

3. Một số trang web/ứng dụng a:care yêu cầu bạn đăng ký tài khoản và phải nhập một số thông tin cá nhân của mình, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu, để tạo tài khoản a:are (“Tài khoản a:care”). Bạn đồng ý cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin khi đăng ký, và khi bạn sử dụng, các trang web/ứng dụng a:care, và bạn đồng ý giữ cho thông tin Tài khoản a: care của mình luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ. Đối với các trang web/ứng dụng a:care như vậy, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng được thiết kế và vì mục đích cho cá nhân sử dụng và bạn không nên chia sẻ Tài khoản a:care và/hoặc mật khẩu của mình với một cá nhân khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của Tài khoản a:care của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra với hoặc thông qua Tài khoản. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Abbott nếu bạn biết về sự cố bảo mật hoặc vi phạm nào làm ảnh hưởng đến Tài khoản a:care của bạn, bao gồm cả trường hợp bạn cho rằng mật khẩu của mình có thể đã bị xâm phạm. Abbott không chịu trách nhiệm về bất kỳ mật khẩu nào bị mất, đánh cắp hoặc xâm phạm hoặc về bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với Tài khoản a:care của bạn bởi những người dùng trái phép hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép Tài khoản a:care do bạn gây ra.

4. Bạn có thể xóa Tài khoản a:care của bạn bất kỳ lúc nào. Tài khoản a:care và tất cả thông tin được lưu trữ trong Tài khoản a:care của bạn sẽ bị xóa khi nhận và xử lý yêu cầu xóa của bạn, ngoại trừ trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ hoặc được phép lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định theo luật và quy định hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Abbott sẽ tuân theo các chính sách và luật hiện hành để xác định các mốc thời gian khi xử lý yêu cầu xóa của bạn.

5. Khi bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

a) đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của các trang web/ứng dụng a:care;

b) đảm bảo rằng tất cả hệ thống vận hành và phần mềm an toàn dành cho các trang web/ứng dụng a:care được cập nhật phiên bản mới nhất sẵn có;

c) bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị của bạn, và bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với thông tin mà bạn lưu trữ trong thiết bị do việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care hoặc sự tương tác giữa các trang web/ứng dụng a:care với các nền tảng hoặc chương trình khác mà bạn có thể tải xuống hoặc sử dụng;

d) duy trì tính an toàn và bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu và những thông tin tương tự liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care

e) duy trì bảo mật vật lý của thiết bị của bạn;

f) đảm bảo rằng bạn không phá hoại các trang web/ứng dụng a:care bằng cách cố ý đưa các mã độc, vi-rút, trojans, worms, logic bombs hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ.

6. Khi bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care, bạn không được phép:

a) tái bản, nhân bản, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, cải tiến, dịch ngược, tháo rời, giải mã, sửa đổi, bán, bán lại, thiết kế đối chiếu, thay đổi hoặc khai thác các trang web/ứng dụng a:care, nội dung, phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ điều gì đã nói ở trên theo bất kỳ cách nào, cũng như không can thiệp vào hoạt động của các trang web/ứng dụng a:care hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của các trang web/ứng dụng a:care hoặc các thành phần của chúng;

b) sử dụng các trang web/ứng dụng a:care cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;

c) cố gắng vô hiệu hóa hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc công nghệ nào khác được thiết kế để bảo vệ các trang web/ứng dụng a:care;

d) xóa, che giấu hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền nào khác khỏi các trang web/ứng dụng a:care;

e) vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

7. Nếu bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, Abbott có quyền thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ các trang web/ứng dụng a:care, có thể bao gồm việc gián đoạn tạm thời hoặc hoàn toàn quyền truy cập của bạn vào các trang web/ứng dụng a:care và hủy Tài khoản a:care của bạn.

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

8. Ngoài tất cả các điều khoản khác của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, các điều khoản sau có liên quan đến ứng dụng di động a:care (“Ứng dụng”) được liên kết với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này:

a) Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng nào hoặc một phần của chúng, có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia và Abbott không tuyên bố rằng Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của chúng là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong phạm vi bạn chọn truy cập và sử dụng Ứng dụng, bạn tự chịu trách nhiệm cho hành động của bạn.

b) Các Ứng dụng được Abbott cung cấp miễn phí cho bạn để sử dụng trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể bị các nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc viễn thông (“Nhà cung cấp dịch vụ” của bạn) hoặc các bên thứ ba khác không liên kết với Abbott tính phí tiêu chuẩn để tải xuống và sử dụng Ứng dụng. Việc thanh toán tất cả các khoản phí của bên thứ ba, chẳng hạn như phí sử dụng dữ liệu do Nhà cung cấp dịch vụ của bạn tính toán, và việc tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba (chẳng hạn như điều khoản dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ) là trách nhiệm của bạn. Bạn xác nhận rằng thông tin của bạn sẽ được truyền qua một mạng máy tính công cộng không an toàn và Abbott không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào đối với thông tin được truyền theo cách này.

c) Ứng dụng được cấp phép, không được bán, cho bạn. Theo các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, và việc bạn tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, Abbott cho phép bạn quyền sử dụng có giới hạn, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích cá nhân của bạn. Ngoại trừ quyền nêu trên, bạn không có quyền nào khác trên các Ứng dụng.

d) Bất kỳ lúc nào, bạn có thể xóa tài khoản của bạn, các thông tin đã đăng ký trong tài khoản hoặc Ứng dụng khỏi điện thoại của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ lại, duy trì, lưu trữ và sao lưu (điện tử và/hoặc bằng văn bản) bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn bảo tồn.

e) Abbott có thể khiến bất kỳ và tất cả thông tin của bạn được thu thập qua Ứng dụng ẩn danh và không thể theo dõi đối với bạn, và do đó có thể xử lý và hủy bỏ dữ liệu theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thay đổi, chỉnh sửa hoặc chuyển giao dữ liệu nào. Dữ liệu như vậy sẽ không bao giờ có thể truy nguyên lại cho bạn theo bất kỳ cách nào.

f) Ứng dụng có thể chứa các chức năng trò chơi, theo quyết định riêng của Abbott, cho phép bạn tích điểm dựa trên việc bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau như tham gia các câu đố, khảo sát, lời khuyên hàng ngày, các hoạt động tuân thủ y tế cũng như các hành vi sử dụng Ứng dụng. Bạn có thể xem và theo dõi số điểm của mình sẵn có trên Ứng dụng. Chức năng trò chơi và điểm được Abbott cung cấp chỉ để thúc đẩy và giúp bạn theo dõi hành trình chăm sóc sức khỏe của bạn. Điểm không được quy đổi thành bất kỳ lợi ích hoặc giải thưởng nào.

g) Nếu bạn tải xuống Ứng dụng từ Apple Store, bạn hiểu và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này chỉ là giữa bạn và Abbott, không phải với Apple, và Apple không chịu trách nhiệm về Ứng dụng hoặc Nội dung trong Ứng dụng. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi Ứng dụng nào được duy định bởi bất kỳ điều khoản bảo hành hiện hành nào, thì bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại chi phí mua các Ứng dụng liên quan cho bạn; và, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn đến: (i) các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) các khiếu nại nào về việc Ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba về Ứng dụng hoặc về việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn sẽ tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng. Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba thụ hưởng các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, và khi bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng các Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở một quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ. Nếu Abbott cung cấp bản dịch sang tiếng Anh của các Điều khoản Sử dụng này, thì bản dịch chỉ được cung cấp để như một sự thuận tiện và phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

SỬA ĐỔI

9. Abbott có thể cập nhật, sửa đổi, gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của các trang web/ứng dụng a:care hoặc nội dung của chúng (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này) và thay đổi, sửa đổi và/hoặc cải tiến các trang web/ứng dụng a:care hoặc nội dung của chúng (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết hoặc hợp lý ví dụ như do có sự thay đổi pháp luật, hoặc thay đổi đối với công việc kinh doanh hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc chức năng của các trang web/ứng dụng a:care. Abbott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đã chịu do việc sửa đổi, gián đoạn hoặc gián đoạn bất kỳ hoặc tất cả chức năng của các trang web/ứng dụng a:care.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10. Các thông tin, tài liệu và đồ thị liên quan được xuất bản trong các trang web/ứng dụng a:care (“Nội Dung”) là tài sản riêng của Abbott, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Abbott. Việc cho phép sử dụng Nội Dung được trao, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền thích hợp nêu trên xuất hiện trên mọi bản sao; (2) việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân; (3) Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào; và (4) không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ các trang web/ứng dụng a:care tách biệt với văn bản kèm theo. Abbott không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của Abbott.

11. Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương mại và sản phẩm nào của Abbott trên các trang web/ứng dụng a:care này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Abbott, ngoại trừ việc xác định sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

TÍNH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

12. Abbott cam kết bảo vệ tính riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào các trang web/ứng dụng a:care. Việc chúng tôi sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân chịu sự chi phối của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và bằng cách truy cập vào các trang web/ứng dụng a:care, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách Bảo Mật đó.

Bạn hiểu và đồng ý rằng khi đệ trình thông tin có thể nhận diện cá nhân của bạn đến Abbott, tuy Abbott có những sự bảo vệ sẵn có để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập hoặc can thiệp trái phép nào nhưng không có sự bảo đảm tuyệt đối về bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự can thiệp hoặc truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về sự can thiệp hoặc truy cập trái phép này hoặc bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả (kể cả mất lợi nhuận) xảy ra cho khách hàng hoặc người sử dụng ngay cả khi Abbott đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Abbott không bảo đảm, cho dù một cách rõ ràng hoặc ngầm định, rằng thông tin được bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị can thiệp hoặc truy cập trái phép và không cung cấp bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể. Mỗi khách hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu riêng của mình.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

14. Abbott không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tài liệu, Nội Dung và các ý kiến được cung cấp, đăng tải hoặc sẵn có thông qua các trang web/ứng dụng a:care. Việc dựa vào những tài liệu, thông tin và ý kiến này hoàn toàn là rủi ro của bạn. Abbott khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương tật hoặc những thiệt hại nảy sinh từ việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care hoặc các nội dung chứa trong các trang web/ứng dụng này.

15. Abbott không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến những thông tin hoặc Nội Dung được đăng tải trên các trang web/ứng dụng a:care. Abbott miễn trừ mọi tuyên bố và đảm bảo, cho dù một cách rõ ràng hoặc hàm ý, được tạo ra bởi luật pháp, hợp đồng hoặc bằng một cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi bất kỳ bảo đảm về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể, quyền hoặc sự không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại hoặc bản chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt (kể cả mất lợi nhuận), mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tồn tại hoặc sử dụngcác trang web/ứng dụng a:care, và/hoặc thông tin hoặc nội dung được đăng tải trên các trang web/ứng dụng a:care cho dù Abbott có được thông báo về trách nhiệm của những thiệt hại này hay không.

16. Các trang web/ứng dụng a:caret, Nội Dung và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hoặc sẵn có thông qua các trang web/ứng dụng a:care được cung cấp trên cơ sở “giữ nguyên” và “như những gì sẵn có” với mọi sai sót. rong mọi trường hợp, Abbott hoặc các nhà cung cấp hoặc các giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của họ (dưới đây gọi là “Các Bên Abbott”) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các website Abbott, nội dung website, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua các website Abbott hoặc bất kỳ website được liên kết nào, bao gồm bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, tiêu biểu hoặc mang tính hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thương tật cá nhân, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại phát sinh từ việc trì hoãn, gián đoạn dịch vụ, virút, xóa file hoặc các giao tiếp điện tử, hoặc các lỗi, sai sót hoặc những sự không chính xác khác trong các website Abbott hoặc nội dung website, bất kể có sự sơ suất của Abbott hay không và bất kể Abbott có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này hay không.

17. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm hoặc giới hạn ngầm định đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thương tích cá nhân, hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, trong khu vực pháp lý đó, các loại trừ và giới hạn trên có thể không hoàn toàn áp dụng cho bạn và trách nhiệm pháp lý của Abbott sẽ được giới hạn ở mức tối đa những loại trừ hoặc giới hạn được luật hiện hành cho phép.

18. Bạn đồng ý rằng bất chấp bất kỳ luật lệ hiện hành nào qui định điều ngược lại, bạn không thể nộp đơn kiện hoặc có hành động kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các trang web/ứng dụng a:care hoặc Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này trong thời gian hơn một (1) năm sau khi đơn kiện hoặc hành động kiện tụng này phát sinh.

19. Những thông báo pháp lý, miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản sử dụng trực tuyến bổ sung khác có thể áp dụng cho các website khác thuộc sở hữu hoặc được vận hành bởi Abbott, các công ty con hoặc thành viên.

TỔNG QUÁT

20. Bạn đồng ý rằng Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính Sách Bảo Mật mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về chủ đề này. Các trang web/ứng dụng a:care được tạo ra và điều hành theo luật pháp Singapore. Các luật của Singapore sẽ chi phối những điều khoản trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Nếu chúng tôi không thể giải quyết một mối lo ngại tiềm ẩn để bạn hài lòng thì bạn và Abbott đồng ý rằng mọi khiếu nại và tranh chấp sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore quản lý theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore trong thời gian hiện tại, những quy tắc mà được coi là được kết hợp để tham khảo. Tòa án sẽ bao gồm một (1) trọng tài viên. Những điều khoản trên có thể áp dụng trong trường hợp luật pháp của Singapore không bị luật bắt buộc áp dụng ghi đè, ví dụ: luật bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho bạn. Nếu một tòa án có thẩm quyền xét xử tìm thấy bất kỳ điều khoản nào trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì bạn đồng ý rằng những điều khoản khác trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 10 năm 2020

VTM2173405