TẠI SAO CẦN TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI NÀY ?

Trả lời bảng câu hỏi về cách bạn nhìn nhận các vấn đề về sức khoẻ sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quát, giúp dự đoán những hành vi có thể xảy ra.

Bằng cách trả lời bảng câu hỏi đơn giản về trải nghiệm cá nhân và cách xử lý các vấn đề sức khỏe, bạn sẽ:

  • Nhận được các phản hồi phù hợp với cá nhân
  • Nhận được các đề xuất hữu ích để cải thiện sức khỏe hiệu quả hơn.
TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI →

LÀM THEO 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN SAU

TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI

Trả lời bảng câu hỏi đơn giản về bệnh lý và cách bạn xử lý các vấn đề về sức khỏe.

NHẬN PHẢN HỒI

Nhận các phản hồi phù hợp với cá nhân, cùng những đề xuất và thông tin hữu ích để cải thiện sức khỏe hiệu quả hơn.

CHIA SẺ MÃ VỚI BÁC SĨ

Tải mã gồm năm chữ số duy nhất và chia sẻ với bác sĩ của bạn trước cuộc hẹn thăm khám tiếp theo.

ĐỂ GIÚP BÁC SĨ HIỂU BẠN HƠN?

Bảng câu hỏi sử dụng SPUR™ của Observia

VTM1291801 (v1.0)