a:care - Dành cho nhân viên y tế

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

alt
uparrow

a:care DÀNH CHO BÁC SĨ

GIÚP CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC Y KHOA

NGUỒN TÀI LIỆU VÀ CÁC CÔNG CỤ DÀNH RIÊNG CHO BẠN VÀ BỆNH NHÂN

 • alt

  THƯ VIỆN VIDEO

  Cập nhật kiến thức y khoa với thư viện video. Tại a:care, bác sĩ có cơ hội truy cập các video được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi.

 • alt

  HỖ TRỢ BỆNH NHÂN

  Đối với bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhân là điều ưu tiên hàng đầu; hiểu được ý nghĩa đó, a:care cung cấp nguồn kiến thức đáng tin cậy cho bệnh nhân của bạn.

 • alt

  KẾT NỐI VỚI BỆNH NHÂN

  Theo dõi tình hình tuân thủ điều trị và lịch dùng thuốc đúng giờ của bệnh nhân.

 • alt
 • alt
 • alt

THƯ VIỆN VIDEO

Cập nhật kiến thức y khoa với thư viện video. Tại a:care, bác sĩ có cơ hội truy cập các video được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi.

/content/dam/epd/acare/system/images/jpg/group-5.jpg

HỖ TRỢ BỆNH NHÂN

Đối với bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhân là điều ưu tiên hàng đầu; hiểu được ý nghĩa đó, a:care cung cấp nguồn kiến thức đáng tin cậy cho bệnh nhân của bạn.

/content/dam/epd/acare/acarecom/images/medication.png

KẾT NỐI VỚI BỆNH NHÂN

Theo dõi tình hình tuân thủ điều trị và lịch dùng thuốc đúng giờ của bệnh nhân.

/content/dam/epd/acare/acarecom/images/quiz-survey.png
uparrow