Câu hỏi thường gặp

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn là dược sĩ, bạn sẽ phải nhập <> của bạn sau khi đăng ký để xác minh thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn có câu hỏi về việc xác minh này, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.
Trong trang Hồ sơ, bạn có thể xem các lĩnh vực điều trị hiện tại mà bạn đang theo dõi. Chọn Chỉnh sửa và sau đó nhấn dấu “+” để thêm hoặc “x” để xóa một lĩnh vực. Việc bạn chọn các lĩnh vực này giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp với bạn.
Trong mục Cài đặt trên trang hồ sơ của bạn, chọn “Cài đặt nhận bản tin”. Từ đó, bạn có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký, tùy thuộc vào trạng thái đăng ký hiện tại của bạn.
Khi đăng nhập, hãy nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu?”, tại đây bạn cần nhập địa chỉ email mà bạn đã sử dụng lúc tạo tài khoản. Sau đó, sẽ có một email kèm hướng dẫn được gửi đến bạn.
Chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn xóa tài khoản! Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn trên trang Liên hệ với chúng tôi về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, hãy truy cập mục Cài đặt trên trang Hồ sơ.

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/cau-hoi-thuong-gap/jcr:content/contentpar/patient_copy

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/duoc-si/cau-hoi-thuong-gap/jcr:content/contentpar/patient_copy}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

Vấn đề vẫn chưa được khắc phục?

Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.