Triệu chứng nhận biết tiêu chảy cấp

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

acare tieu hoa

Triệu chứng nhận biết

TIÊU CHẢY CẤP

Cơ chế bệnh

Trong lòng ruột có sự quân bình giữa hấp thu và bài tiết giúp điều hòa sự tiết nước và chất điện giải trong lòng ruột. Do ảnh hưởng độc tố sẽ làm mất quân bình giữa hấp thu và bài tiết dẫn đến nước tiết vào lòng ruột nhiều hơn bình thường và gây ra tình trạng tiêu chảy.

Phân loại các hình thái phân

- Phân cứng lon nhon như hạt

- Phân có dạng xúc xích lổn nhổn

- Phân dạng xúc xích hoặc hình con rắn, mềm và nhẵn

- Phân lổn nhổn, mềm và xốp

- Phân toàn nước, không có cái

RIGHT IMAGE
rectangle-5 page-1

Triệu chứng

Tìm hiểu thêm.

rectangle-5 page-1

Kỹ năng hỏi bệnh

Tìm hiểu thêm.

rectangle-5 page-1

Hướng dẫn điều trị

Tìm hiểu thêm.