Kỹ năng hỏi bệnh táo bón

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

acare tieu hoa

Kỹ năng hỏi bệnh

TÁO BÓN

Bệnh nhân không đi cầu trong bao lâu rồi?

Ba ngày hoặc một tuần

Tình trạng phân như thế nào?

- Phân cứng lon nhon như hạt

- Phân có dạng xúc xích lổn nhổn

- Phân dạng xúc xích hoặc hình con rắn, mềm và nhẵn

- Phân lổn nhổn, mềm và xốp

- Phân toàn nước, không có cái

RIGHT IMAGE
rectangle-5 page-1

Triệu chứng

Tìm hiểu thêm.

rectangle-5 page-1

Kỹ năng hỏi bệnh

Tìm hiểu thêm.

rectangle-5 page-1

Hướng dẫn điều trị

Tìm hiểu thêm.