Triệu chứng nhận biết khó tiêu chức năng

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Triệu chứng nhận biết

Khó tiêu chức năng

banner-img

Phải bao gồm một hoặc nhiều biểu hiện sau đây

-          Đầy bụng sau ăn

-          Ăn mau no

-          Đau thượng vị

-          Nóng rát thượng vị

-          Trướng hơi

-          Ợ nóng

-          Buồn nôn, nôn 

RIGHT IMAGE

Cơ chế bệnh

Dạ dày diễn ra 2 hoạt động tiêu hóa gồm cơ học và hóa học để tiêu hóa thức ăn. Rối loạn vận động tịa dạ dày xảy ra khi:

-          Giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới

-          Rối loạn vận động môn vị - tá tràng

-          Giảm sự giãn nở sau ăn:  Tăng nhạy cảm với cảm giác đau đối với sự căng dạ dày

-          Giảm co thắt hang vị