Kỹ năng hỏi bệnh táo bón

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Kỹ năng hỏi bệnh

Táo bón

banner-img

Bệnh nhân không đi cầu trong bao lâu rồi?

Ba ngày hoặc một tuần

Tình trạng phân như thế nào?

- Phân cứng lon nhon như hạt

- Phân có dạng xúc xích lổn nhổn

- Phân dạng xúc xích hoặc hình con rắn, mềm và nhẵn

- Phân lổn nhổn, mềm và xốp

- Phân toàn nước, không có cái

RIGHT IMAGE