Câu hỏi thường gặp

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn là bác sĩ, bạn sẽ phải nhập mã bác sĩ mà bạn đã cung cấp cho bệnh nhân của bạn khi đăng ký để xác minh thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn chưa có mã bác sĩ a:care, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.
Từ trang Bảng điều khiển, nhấp vào biểu tượng Hồ sơ của bạn. Từ đó, bạn có thể bổ sung thông tin nghề nghiệp, trình độ học vấn, chi tiết liên lạc,…
Trong trang Hồ sơ, bạn có thể xem các lĩnh vực điều trị hiện tại mà bạn đang theo dõi. Chọn Chỉnh sửa và sau đó nhấn dấu “+” để thêm hoặc “x” để xóa một lĩnh vực. Việc bạn chọn các lĩnh vực này giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp với bạn.
Khi bệnh nhân đăng ký tài khoản a:care của họ, bệnh nhân sẽ nhập mã số bác sĩ đã cung cấp cho họ để kết nối với bạn.
Trong trang Bảng điều khiển, bạn có thể xem các hồ sơ của những bệnh nhân đã kết nối qua a:care. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, ngày sinh, địa chỉ email, bệnh, thuốc và thống kê sức khỏe do họ tự báo cáo, chẳng hạn như chiều cao, cân nặng và việc tuân thủ dùng thuốc.
a:care giúp bệnh nhân hiểu hơn, quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe tốt hơn. Bạn có thể giới thiệu các bài viết, video, câu hỏi trắc nghiệm, các công cụ tính toán chỉ số sức khỏe và nhiều công cụ khác của chúng tôi để giúp bệnh nhân tiếp cận được nguồn thông tin đáng tin cậy, dễ hiểu về tình trạng bệnh của họ. Chúng tôi cũng cung cấp tính năng nhắc nhở dùng thuốc theo cách hấp dẫn hơn.
Bệnh nhân của bạn có thể xem địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư do bạn đăng tải.
Nếu bệnh nhân ngưng kết nối với bạn, bạn sẽ không thể xem thông tin của họ trên trang web a:care. Nếu họ muốn kết nối lại, họ có chỉ cần nhập lại mã bác sĩ của bạn trong phần “Thêm Bác sĩ” trong hồ sơ bệnh nhân của họ.
Trong mục Cài đặt trên trang hồ sơ của bạn, chọn “Cài đặt nhận bản tin”. Từ đó, bạn có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký, tùy thuộc vào trạng thái đăng ký hiện tại của bạn.
Khi đăng nhập, hãy nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu?”, tại đây bạn cần nhập địa chỉ email mà bạn đã sử dụng lúc tạo tài khoản. Sau đó, sẽ có một email kèm hướng dẫn được gửi đến bạn.
Chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn xóa tài khoản! Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn trên trang Liên hệ với chúng tôi về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, hãy truy cập mục Cài đặt trên trang Hồ sơ.

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/cau-hoi-thuong-gap/jcr:content/contentpar/patient_copy

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/bac-si/cau-hoi-thuong-gap/jcr:content/contentpar/patient_copy}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

Vấn đề vẫn chưa được khắc phục?

Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.