Quy tắc đạo đức hành nghề dược

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Quy tắc đạo đức hành nghề dược

Những kinh nghiệm về việc kinh doanh thuốc tại các nhà thuốc hoặc hiệu thuốc (gọi tắt là nhà thuốc) phù hợp với quy tắc đạo đức hành nghề dược:

 

Trung thực với khách hàng

Là nhân viên nhà thuốc, bạn phải trả lời trung thực, không thay đổi hoặc bỏ qua bất kỳ thông tin nào mà khách hàng quan tâm. Bạn đại diện cho hình ảnh và sự uy tín của nhà thuốc, hãy trung thực với khách hàng, từ đó tạo dựng niềm tin của khách hàng về hoạt động của nhà thuốc.

Hơn nữa, nhân viên nhà thuốc không nên trao đổi với khách hàng về những điều mà bạn chưa biết rõ về cách sử dụng hay chỉ định của một loại thuốc chuyên khoa mới không nằm trong danh mục nhà thuốc. Nếu gặp phải trường hợp đó, bạn nên trung thực trao đổi với khách hàng là bạn không biết và nhờ một đồng nghiệp khác thông thạo hơn để hướng dẫn khách hàng. Sau đó, bạn cũng nên tìm hiểu thông tin về thuốc trên để có thể trả lời cho khách hàng khác nếu có cùng một câu hỏi.

 

Ngoài ra, nhân viên nhà thuốc nên tuân thủ các quy định hành nghề dược chẳng hạn như:

  • Bán đúng thuốc theo đơn bác sĩ
  • Không nên tự ý thay thế thuốc khác thuốc bác sĩ đã kê toa

Hoặc không đề nghị khách hàng sử dụng thuốc chuyên khoa nếu không có chỉ định của Bác sĩ.