Guideline: Management of residual risk after statin therapy

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Management of residual risk after statin therapy

 

Quản lý nguy cơ tồn dư sau khi điều trị bằng liệu pháp statin.

 

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(15)30248-3/pdf