Guideline: Management of Hypertension in Diabetic Patients With Chronic Kidney Disease

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Management of Hypertension in Diabetic Patients With Chronic Kidney Disease

 

Quản lý bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh thận mãn tính.

 

https://spectrum.diabetesjournals.org/content/21/1/30.full-text.pdf