Kiểm soát nhiễm trùng tai mũi họng tái phát trong thực hành lâm sàng - vai trò của clarithromycin

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Kiểm soát nhiễm trùng tai mũi họng tái phát trong thực hành lâm sàng - vai trò của clarithromycin

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tài liệu tham khảo

1.       Davidson R Infection Drug Resistance 2019;12:585-596

2.       Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023.

3.       Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 11;9(9):CD004406

4.       Hoban & Nauta. Drug Design, Development and Therapy 2019;13:3551-8

5.       Still et al. Pediatr Infect Dis J. 1993 Dec;12(12 Suppl 3):S134-41

6.       R. Cantón et al / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(Supl 4):3-11

7.       Fokkens, Lund et al  EPOPS2020 Rhinology Suppl 29 pp1-465

8.       Anzueto A, Norris S. Clarithromycin in 2003: sustained efficacy and safety in an era of rising antibiotic resistance. International journal of antimicrobial agents. 2004;24(1):1-17.

9.       Bishai WR. Macrolide immunomodulatory effects and symptom resolution in acute exacerbation of chronic bronchitis and acute maxillary sinusitis: a focus on clarithromycin. Expert review of anti-infective therapy. 2006;4(3):405-416.

Bài viết liên quan:

1.       Vai trò macrolides trong nhiễm trùng hô hấp cấp trẻ em - PGS.TS.BS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

2.       Cập nhật điều trị Viêm phổi cộng đồng theo kinh nghiệm 2019 – PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

3.       Sử dụng kháng viêm mũi dị ứng cho trẻ em - BS. Võ Thanh Vũ

Video cập nhật thông tin y khoa và kinh nghiệm điều trị:

1.       Những điểm then chốt trong quản lý Viêm họng và Viêm xoang tái phát – Vai trò của Clarithromycin – GS. Valerie Lund

2.       Quản lý tình trạng đề kháng kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp qua góc nhìn Dược động/Dược lực – PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh

3.       Vai trò của siêu vi và vi khuẩn trong nhiễm trùng hô hấp trên – PGS.TS.BS.Trần Viết Luân

VTM2166517