Guideline: Benefits and Safety of Long-Term Fenofibrate Therapy in People With Type 2 Diabetes and Renal Impairment

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Benefits and Safety of Long-Term Fenofibrate Therapy in People With Type 2 Diabetes and Renal Impairment

Lợi ích và sự an toàn của liệu pháp Fenofibrate dài hạn ở những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 và suy thận.

https://care.diabetesjournals.org/content/35/2/218.full-text.pdf