Guideline: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014

Hiệp hội Nhi khoa Châu Âu về Tiêu hóa, Gan, và Dinh dưỡng / Hiệp hội Châu Âu về Bệnh Truyền nhiễm Nhi khoa - Hướng dẫn dựa trên bằng chứng về bệnh Viêm dạ dày Cấp tính ở Trẻ em Châu Âu: Cập nhật 2014

http://www.espghan.org/fileadmin/user_upload/guidelines_pdf/Guidelines_2404/European_Society_for_Pediatric_Gastroenterology_.26.pdf