Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk and changes in the lipid target values and atherogenic index of plasma.

Liệu pháp phối hợp trong điều trị rối loạn lipid máu hỗn hợp ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và thay đổi về các giá trị mục tiêu lipid và các chỉ số sinh xơ vữa trong huyết thanh.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0010865014000125?