Guideline: ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia

 

Hướng dẫn lâm sàng ACG và CAG: Quản lý chứng khó tiêu

 

https://journals.lww.com/ajg/fulltext/2017/07000/ACG_and_CAG_Clinical_Guideline__Management_of.10.aspx