(ACCORD) Eye Study - The Effects of Medical Management on the Progression of Diabetic Retinopathy in Persons with Type 2 Diabetes

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

(ACCORD) Eye Study - The Effects of Medical Management on the Progression of Diabetic Retinopathy in Persons with Type 2 Diabetes

(ACCORD) Nghiên cứu về mắt – Hiệu quả của điều trị thuốc đối với sự tiến triển của bệnh lý võng mạc đái tháo đường ở những bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4252767/pdf/nihms616809.pdf