Guideline: 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Guideline

2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke [ A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association]

 

Hướng dẫn về quản lý sớm bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính năm 2018 [ Tài liệu hướng dẫn dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ / Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ ]

 

https://www.bmc.org/sites/default/files/Patient_Care/Specialty_Care/Stroke_and_Cerebrovascular_Center/Medical_Professionals/Protocols/2018%20AHA%20Ischemic%20Stroke%20Guideline%20Update%202018.pdf