Triệu chứng nhận biết sốt ở trẻ em

Bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây.

Triệu chứng nhận biết

Sốt ở trẻ em

banner-img

Triệu chứng nhận biết sốt ở trẻ em

Trẻ sốt là khi nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn bình thường

 

Xác định trẻ sốt dựa vào đo nhiệt độ của trẻ bằng nhiệt kế thuỷ ngân hoặc điện tử. Trẻ sốt khi:

• Nhiệt độ đo ở hậu môn ≥ 38 ºC

• Nhiệt độ đo ở miệng ≥ 37.8 ºC

• Nhiệt độ đo ở nách ≥ 38 ºC

• Nhiệt độ đo ở trán ≥ 38 ºC