{"articles":[{"title":"Điều trị sẩy thai","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/dieu-tri-xay-thai.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/dieu-tri-xay-thai.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dieu-tri-say-thai","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Sẩy thai không phải lỗi của bạn","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/xay-thai-khong-phai-loi-cua-ban.jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/xay-thai-khong-phai-loi-cua-ban.jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/say-thai-khong-phai-loi-cua-ban","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Sử dụng thuốc an toàn trong thai kỳ","description":"Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào khi mang thai","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/su-dung-thuoc-an-toan-trong-thai-ky.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/vien-uong-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-vien-uong-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/su-dung-thuoc-an-toan-trong-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Progestogen và vai trò của progestogen trong dọa sẩy","description":"Nên lựa chọn loại progestogen nào và sử dụng như thế nào?","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/progestogen-va-vai-tro-cua-progestogen-trong-doa-say.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/vien-uong-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-vien-uong-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/progestogen-va-vai-tro-cua-progestogen-trong-doa-say","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Những điều thai phụ cần biết về dọa sẩy","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-3-thang-cuoi.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"nhung dieu thai phu can biet ve doa say","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-3-thang-cuoi-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-3-thang-cuoi-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nhung-dieu-thai-phu-can-biet-ve-doa-say","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Vai trò của các nội tiết tố trong thai kỳ","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-3-thang-cuoi.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"noi tiet to trong thai ky","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-3-thang-cuoi-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-3-thang-cuoi-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/vai-tro-cua-cac-noi-tiet-to-trong-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Nguyên nhân sẩy thai","description":"Nguyên nhân gây sẩy thai có thể được chia thành 2 nhóm chính \u2013 nguyên nhân do thai hoặc nguyên nhân khác ","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/nguyen-nhan-say-thai.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"Nguyen nhan say thai","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/nguyen-nhan-say-thai.jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/nguyen-nhan-say-thai.jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nguyen-nhan-say-thai","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Có phải tập thể dục khi mang thai hoàn toàn đem lại lợi ích?","description":"Mặc dù tập thể dục được khuyến cáo, nhất là sau ba tháng đầu thai kỳ, vì đem lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé trong đa số các trường hợp. ","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/co-phai-tap-the-duc-khi-mang-thai-hoan-toan-dem-lai-loi-ich.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"Tap the duc khi mang thai","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/co-phai-tap-the-duc-khi-mang-thai-hoan-toan-dem-lai-loi-ich.jpg","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/bai-moi/co-phai-tap-the-duc-khi-mang-thai-hoan-toan-dem-lai-loi-ich.jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/co-phai-tap-the-duc-khi-mang-thai-hoan-toan-dem-lai-loi-ich","userTypes":[],"lastmoddate":"18-08-2020","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[{"title":"Sức khỏe phụ nữ","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]},{"pharmacist":[{"title":"Tránh thai","tagname":"womens-health","imageURL":"/content/dam/epd/acare/system/images/svg/womens_health.svg","redirectURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/suc-khoe-phu-nu"}]}]},{"title":"Đau cột sống thắt lưng do nguyên nhân cơ học","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-cot-song-that-lung-do-nguyen-nhan-co-hoc","userTypes":[],"lastmoddate":"13-11-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Đau khớp và mối liên quan với loãng xương","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-khop-moi-lien-quan-voi-loang-xuong","userTypes":[],"lastmoddate":"13-11-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Gout","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nhung-dieu-can-biet-gut","userTypes":[],"lastmoddate":"13-11-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu cảnh báo chóng mặt","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-canh-bao-chong-mat","userTypes":[],"lastmoddate":"25-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Điều trị chóng mặt","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dieu-tri-chong-mat","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết chóng mặt","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cac-dang-chong-mat-va-cach-xu-ly-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-chong-mat-la-gi-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-chong-mat","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu cảnh báo sự nguy hiểm trong bệnh lý chóng mặt","description":"Thống kê cho thấy 53% người dùng có thói quen tìm kiếm thông tin của các địa điểm cần đến tối thiểu một lần mỗi tháng. ","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-200x211-vertical.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-bac-si/phong-kham-can-trang-web-322x187-horizontal.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/chong-mat-dau-hieu-canh-bao-nguy-hiem","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Khó tiêu chức năng","description":"Chứng khó tiêu rất phổ biến ở người lớn, có thể thỉnh thoảng xảy ra hoặc thường gặp mỗi ngày, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hay tái đi tái lại.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tim-hieu-kho-tieu-chuc-nang","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hội chứng ruột kích thích","description":"Ước tính trong 5 người lớn thì có một người bị hội chứng ruột kích thích trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tim-hieu-hoi-chung-ruot-kich-thich","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Những nguyên tắc cần lưu ý về táo bón","description":"Táo bón là vấn đề thường gặp ở trẻ em.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nguyen-tac-dieu-tri-tao-bon-o-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Nguyên nhân táo bón ở trẻ em","description":"Táo bón là vấn đề thường gặp ở trẻ em.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nguyen-nhan-tao-bon-o-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Nhận biết táo bón ở trẻ em","description":"Táo bón là vấn đề thường gặp ở trẻ em.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nhan-biet-tao-bon-o-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Giúp bé hết táo bón","description":"Táo bón là vấn đề thường gặp ở trẻ em.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/giup-be-het-tao-bon","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Những điều cần biết về tiêu chảy ở trẻ","description":"Táo bón và tiêu chảy là vấn đề thường gặp ở trẻ em.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nhung-dieu-can-biet-tieu-chay-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"16-09-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Lợi ích tiêm phòng cúm","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tiem-phong-cum","userTypes":[],"lastmoddate":"29-07-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Đối tượng dễ nhiễm cúm","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/doi-tuong-nhiem-cum","userTypes":[],"lastmoddate":"29-07-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết cúm","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-nhan-biet-cum","userTypes":[],"lastmoddate":"29-07-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Cách phòng ngừa cúm","description":"","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/phong-ngua-cum","userTypes":[],"lastmoddate":"29-07-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chăm sóc trẻ bị sốt","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-cham-soc-tre-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cham soc tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cham-soc-tre-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cham-soc-tre-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cham-soc-tre-bi-sot","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết sốt ở trẻ em","description":"Sốt là triệu chứng rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Hãy chuẩn bị kiến thức để theo dõi trẻ tốt hơn.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-sot-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-nhan-biet-sot-o-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Ba tháng cuối thai kỳ","description":"Ba tháng cuối thai kỳ: dinh dưỡng, lưu ý, kích thước con, chuyển dạ.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-3-thang-cuoi.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"mang thai tam ca nguyet 3","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-3-thang-cuoi-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-3-thang-cuoi-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/ba-thang-cuoi-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai","description":"Các vấn đề cần biết về biện pháp tránh thai phổ biến","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/huong-dan-cac-bien-phap-tranh-thai.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tranh thai","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Huong-dan-su-dung-cac-bien-phap-tranh-thai","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Tiền hôn nhân","description":"Những điểm cần lưu ý trước khi kết hôn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tien hon nhan","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tien-hon-nhan","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Trầm cảm sau sinh","description":"Trầm cảm sau sinh","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tram-cam-sau-sinh","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Phòng tránh đái tháo đường","description":"Đái tháo đường hay tiểu đường hiện nay là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, xuất hiện do sự rối loạn chuyển hóa đường trong máu.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-phong-ngua-dai thao-duong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dai thao duong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-phong-ngua-dai thao-duong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-phong-ngua-dai thao-duong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/phong-tranh-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Ai dễ mắc hội chứng chuyển hoá","description":"Hội chứng chuyển hóa là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-doi-tuong-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-doi-tuong-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/horizontalimage/Hero-doi-tuong-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/ai-de-mac-hoi-chung-chuyen-hoa","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Phòng tránh rối loạn lipid máu","description":"Rối loạn lipid máu hay rối loạn mỡ máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-phong-tranh-RLLM-nhu-the-nao.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"roi loan lipid mau","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Phong-tranh-roi-loan-lipid-mau","userTypes":[],"lastmoddate":"25-04-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các lưu ý sốt ở trẻ em","description":"Sốt là triệu chứng rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Hãy chuẩn bị kiến thức để theo dõi trẻ tốt hơn.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-luu-y-sot-tre-em.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"luu y khi tre sot cao","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-luu-y-sot-tre-em-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-luu-y-sot-tre-em-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-luu-y-sot-o-tre-em","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Điều trị bệnh viêm mũi dị ứng","description":"Ô nhiễm môi trường, thuốc lá, khói bụi, thay đổi thời tiết là những yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm mũi dị ứng.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dieu tri viem mui di ung","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dieu-tri-viem-mui-di-ung","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chẩn đoán viêm mũi dị ứng","description":"Ô nhiễm môi trường, thuốc lá, khói bụi, thay đổi thời tiết là những yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm mũi dị ứng.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"viem mui di ung","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-huong-dan-dieu-tri-viem-mui-di-ung-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/chuan-doan-viem-mui-di-ung","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Viêm mũi dị ứng là gì","description":"Ô nhiễm môi trường, thuốc lá, khói bụi, thay đổi thời tiết là những yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm mũi dị ứng.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-trieu-chung-viem-mui-di-ung.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"viem mui di ung","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-trieu-chung-viem-mui-di-ung-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-trieu-chung-viem-mui-di-ung-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Viem-mui-di-ung-la-gi","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Cách chăm sóc bệnh nhân và kiểm soát hen","description":"Hen phế quản còn gọi là hen suyễn hay bệnh suyễn là một bệnh lý viêm mạn tính của phế quản thuộc hệ hô hấp.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-ki-nang-hoi-benh-hen-phe-quan.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cham soc benh nhan hen phe quan","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ki-nang-hoi-benh-hen-phe-quan-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ki-nang-hoi-benh-hen-phe-quan-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cach-cham-soc-benh-nhan-va-kiem-soat-hen","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Yếu tố nguy cơ và khởi phát cơn hen","description":"Hen phế quản còn gọi là hen suyễn hay bệnh suyễn là một bệnh lý viêm mạn tính của phế quản thuộc hệ hô hấp.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"khoi phap hen suyen","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/yeu-to-nguy-co-va-khoi-phat-con-hen","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các triệu chứng nhận biết hen phế quản","description":"Hen phế quản còn gọi là hen suyễn hay bệnh suyễn là một bệnh lý viêm mạn tính của phế quản thuộc hệ hô hấp.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hen phe quan","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-trieu-chung-nhan-biet-hen-phe-quan","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chăm sóc trẻ bị viêm họng","description":"Viêm họng là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất phổ biến. ","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-cham-soc-tre-viem-hong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cham soc tre viem hong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cham-soc-tre-viem-hong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cham-soc-tre-viem-hong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cham-soc-tre-bi-viem-hong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các lưu ý của viêm họng","description":"Viêm họng là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất phổ biến. ","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-cac-luu-y-viem-hong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"viem hong luu y","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cac-luu-y-viem-hong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cac-luu-y-viem-hong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-luu-y-viem-hong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết viêm họng","description":"Viêm họng là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất phổ biến. ","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/ho-hap/hero-dau-hieu-nhan-biet-viem-hong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dau hieu viem hong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-viem-hong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-nhan-biet-viem-hong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Dau-hieu-nhan-biet-viem-hong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các câu hỏi thường gặp về mãn kinh","description":"Mãn kinh là giai đoạn quá độ từ tuổi trung niên sang tuổi già, thường ở lứa tuổi từ 50-55.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-phong-ngua-dai thao-duong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"phu nu man kinh","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-man-kinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-man-kinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-man-kinh","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các câu hỏi thường gặp về vấn đề vô sinh","description":"Vô sinh hiếm muộn nguyên nhân có thể từ vợ, chồng hoặc cả hai.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-vo-sinh.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"vo sinh hiem muon","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-vo-sinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-vo-sinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-van-de-vo-sinh","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Vô sinh","description":"Không phải ai cũng sớm nhận biết được dấu hiệu bị vô sinh hiếm muộn để kịp thời điều trị.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-vo-sinh.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"vo sinh hiem muon","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-vo-sinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-vo-sinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/vo-sinh","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Tránh thai hậu sản","description":"Tránh thai an toàn cho mẹ và bé","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/Hero-tranh-thai-hau-san.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tranh thai sau sinh","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-tranh-thai-hau-san-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-tranh-thai-hau-san-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/tranh-thai-hau-san","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Những ngộ nhận thường gặp","description":"Những kiêng cữ truyền tai có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-nhung-ngo-nhan-sau-sinh.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"ngo nhan kieng cu","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/nhung-ngo-nhan-thuong-gap","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chăm sóc sản phụ ","description":"Người mẹ sau sinh cần được chăm sóc khoa học để sớm hồi phục sức khỏe","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/Hero-cham-soc-tre-so-sinh (1).jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cham soc san phu","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cham-soc-san-phu","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chăm sóc trẻ sơ sinh","description":"Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh, học cách cho bé bú dặm ăn dặm.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/Hero-cham-soc-tre-so-sinh (1).jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cham soc em be","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cham-soc-tre-so-sinh-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Cham-soc-tre-so-sinh","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Các biến chứng thường gặp trong thai kỳ","description":"Cùng tìm hiểu những biến chứng, rủi ro, nguy cơ có thể xảy ra khi mang thai để biết cách xử trí kịp thời.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-mang-thai-bien-chung (1).jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"bien chung thai ky","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-mang-thai-bien-chung-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-mang-thai-bien-chung-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cac-bien-chung-thuong-gap-trong-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Ba tháng giữa thai kỳ","description":"Ba tháng giữa thai kỳ: lưu ý về biểu hiện, vận động, ăn uống.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-mang-thai-3-thang-giua.png","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tam ca nguyet thu hai","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-mang-thai-3-thang-giua-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-mang-thai-3-thang-giua-horizontal_322x187.jpg","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/ba-thang-giua-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Ba tháng đầu thai kỳ","description":"Ba tháng đầu thai kỳ: dinh dưỡng, vận động, kích thước của con.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/WH_FirstTrimester_whatistheergonomic_332x188.png","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tam ca nguyet","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-mang-thai-3-thang-giua-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-mang-thai-3-thang-giua-vertical_200x211.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/ba-thang-dau-thai-ky","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Viên uống tránh thai","description":"Bạn cần chú ý uống viên thuốc tránh thai hàng ngày đều đặn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/vien-uong-tranh-thai.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"vien uong tranh thai hang ngay","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/vien-uong-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-vien-uong-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Vien-uong-tranh-thai","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Lựa chọn biện pháp tránh thai","description":"Đâu là biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp, ít tác dụng phụ.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/suc-khoe-phu-nu/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tranh thai","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-lua-chon-cac-bien-phap-tranh-thai-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Lua-chon-bien-phap-tranh-thai","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Chế độ ăn uống lành mạnh","description":"What you need to know about eating, buying, and preparing food the right way for a healthy life.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-png/CVM_Good Diet_hero-175-85.png","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"good diet","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-png/CVM_Good Diet_hero-175-85.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/system/standard-images/img-png/CVM_Good Diet_hero-322-187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/an-uong-lanh-manh","userTypes":["patient"],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Đơn vị uống chuẩn","description":"","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-don-vi-uong-chuan.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"don vi uong chuan","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cong-thuc-tinh-toan-don-vi-uong-chuan","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Cách tính chỉ số BMI","description":"Cách tính chỉ số BMI","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-cach-tinh-chi-so-co-the-BMI.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"cong thuc tinh bmi","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-cach-tinh-chi-so-co-the-BMI-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-cach-tinh-chi-so-co-the-BMI-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/cong-thuc-tinh-toan-BMI","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hậu quả của rối loạn lipid máu","description":"Rối loạn lipid máu hay rối loạn mỡ máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-hau-qua-cua-loan-lipid-mau.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"roi loan lipid mau","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-dau-hieu-Roi-loan-lipid-mau-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-dau-hieu-Roi-loan-lipid-mau-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Hau-qua-cua-roi-loan-lipid-mau","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Ai dễ mắc rối loạn lipid máu?","description":"Rối loạn lipid máu hay rối loạn mỡ máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-doi-tuong-Roi-loan-lipid-mau.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"roi loan lipid mau","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-doi-tuong-Roi-loan-lipid-mau-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-doi-tuong-Roi-loan-lipid-mau-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Ai-de-mac-roi-loan-lipid-mau","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết rối loạn lipid máu","description":"Rối loạn lipid máu hay rối loạn mỡ máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-dau-hieu-Roi-loan-lipid-mau.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"roi loan lipid mau","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-dau-hieu-Roi-loan-lipid-mau-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-dau-hieu-Roi-loan-lipid-mau-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-nhan-biet-roi-loan-lipid-mau","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Phòng tránh mắc hội chứng chuyển hoá như thế nào","description":"Hội chứng chuyển hóa là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-Phong-tranh-mac-hoi-chung-chuyen-hoa-nhu-the-nao.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/Phong-tranh-mac-hoi-chung-chuyen-hoa-nhu-the-nao","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hậu quả của hội chứng chuyển hoá","description":"Hội chứng chuyển hóa là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/hau-qua-cua-hoi-chung-chuyen-hoa","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Bạn nên biết gì về hội chứng chuyển hoá","description":"Hội chứng chuyển hóa là yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"hoi chung chuyen hoa","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/ban-nen-biet-gi-ve-hoi-chung-chuyen-hoa","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Phòng tránh tăng huyết áp","description":"Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp, xảy ra khi áp lực máu lên các thành động mạch cao hơn so với bình thường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-phong-benh-tang-huyet-ap.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tang huyet ap","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/phong-tranh-tang-huyet-ap","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hậu quả tăng huyết áp","description":"Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp, xảy ra khi áp lực máu lên các thành động mạch cao hơn so với bình thường.","imagepath":"","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"","horizontalThumbnailImage":"","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/hau-qua-tang-huyet-ap","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Đối tượng tăng huyết áp","description":"Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp, xảy ra khi áp lực máu lên các thành động mạch cao hơn so với bình thường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-doi-tuong-tang-huyet-ap.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tang huyet ap","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-doi-tuong-tang-huyet-ap-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-doi-tuong-tang-huyet-ap-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/doi-tuong-tang-huyet-ap","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết tăng huyết áp","description":"Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp, xảy ra khi áp lực máu lên các thành động mạch cao hơn so với bình thường.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/Hero-dau-hieu-nhan-biet-tang-huyet-ap.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"tang huyet ap","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/Hero-doi-tuong-tang-huyet-ap-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/Hero-doi-tuong-tang-huyet-ap-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-nhan-biet-tang-huyet-ap","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Hậu quả đái tháo đường","description":"Đái tháo đường hay tiểu đường hiện nay là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, xuất hiện do sự rối loạn chuyển hóa đường trong máu.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-doi-tuong-dai-thao-duong-2.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dai thao duong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-hau-qua-dai-thao-duong-1-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-hau-qua-dai-thao-duong-1-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/hau-qua-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Đối tượng đái tháo đường","description":"Đái tháo đường hay tiểu đường hiện nay là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, xuất hiện do sự rối loạn chuyển hóa đường trong máu.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-doi-tuong-dai-thao-duong-2.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dai thao duong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-doi-tuong-dai-thao-duong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-doi-tuong-dai-thao-duong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/doi-tuong-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]},{"title":"Dấu hiệu nhận biết đái tháo đường","description":"Đái tháo đường hay tiểu đường hiện nay là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, xuất hiện do sự rối loạn chuyển hóa đường trong máu.","imagepath":"/content/dam/epd/acare/vn/image/bai-viet-cho-benh-nhan/tim-mach/hero-dau-hieu-dai thao-duong.jpg","fullBleedImageURL":"","fullBleedImageAlt":"","imageAltText":"dai thao duong","videoLink":"","verticalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/verticalimage/hero-dau-hieu-dai%20thao-duong-vertical_200x211.png","horizontalThumbnailImage":"/content/dam/epd/acare/vn/image/pngimage/horizontalimage/hero-dau-hieu-dai%20thao-duong-horizontal_322x187.png","videoPlayBtnImage":"","articlePageURL":"/content/epd/acare/countries/vn/vi/pages/benh-nhan/bai-viet/dau-hieu-nhan-biet-dai-thao-duong","userTypes":[],"lastmoddate":"14-02-2019","tags":[{"patient":[]},{"doctor":[]},{"pharmacist":[]}]}]}