Tôi cần làm gì để đăng ký nhận bản tin từ a:care?

Bản tin a:care sẽ gửi thẳng vào hộp thư điện tử của bạn những thông tin mới nhất. Để đăng ký, hãy kéo xuống cuối trang chủ, nhập địa chỉ email của bạn vào phần “Đăng ký nhận bản tin”. Hoặc, bạn cũng có thể đăng ký trong lúc đang tạo tài khoản a:care.

Tôi cần làm gì để ngừng nhận bản tin từ a:care?

Nếu bạn đã có tài khoản a:care, bạn có thể hủy đăng ký trên trang hồ sơ của bạn. Bạn vào mục cài đặt “Tùy chọn Nhận Bản tin” và nhấn nút “Ngừng nhận bản tin”. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể hủy đăng ký qua đường dẫn trong từng bản tin hoặc thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

VTM2173405
THÔNG BÁO VỀ COOKIE
Abbott sử dụng các cookie cần thiết để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie mà chúng tôi sử dụng và các cách khác nhau mà chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
Chấp nhận
Cookies Notice