Cách tính chỉ số cơ thể (BMI)

Bạn nên thường xuyên theo dõi chỉ số khối cơ thể, kết hợp với chế độ ăn uống và vận động lành mạnh.

VTM2173405